In English In Swedish In Finnish

ir front

Endomines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsbolag som sedan gruvstarten 2011 producerat sammanlagt 3,6 ton guld längs Karelska Guldlinjen i Finland – motsvarande 700 kilo guld om året. Gruvan ligger i anslutning till den cirka 4 mil långa guldpotentiella Karelska Guldlinjen i östra Finland, längs vilken Endomines kontrollerar alla hittills kända guldförekomster.

Aktien handlas på NASDAQ Stockholm (ENDO) med sidonotering på NASDAQ Helsinki (ENDOM).
Finansiell kalender

  • Kvartalsrapporter under 2017 offentliggörs enligt följande: Kvartal 1 den 27 april, kvartal 2 den 18 augusti, kvartal 3 den 9 november


Kontakt Investor Relations:

Börje Lindén, CFO

Telefon
+ 46 70 972 81 70

E-post
borje.linden@endomines.com